Dokter Datema is gespecialiseerd in hersteloperaties van de neus. In het Erasmus MC zijn 7 op de 10 patiënten al eens elders geopereerd aan de neus.
Hercorrecties vinden vooral plaats om de ademhaling te herstellen. Vaak betekent dat dan ook een vormverandering van de neus (meestal in positieve
zin). Het probleem van een eerdere neuscorrectie  is dat er onderhuids verlittekening aanwezig is, dat het kraakbeen van uw neus vermoedelijk is
aangepast en vaak niet sterk genoeg meer is voor een goede vorm en ademhaling.
Ook kan het zijn dat er voor uw hersteloperatie kraakbeen uit een ander lichaamsdeel nodig kan zijn. Denk daarbij aan ribkraakbeen of oorschelpkraakbeen. Patiënten zijn gemiddeld genomen erg tevreden na de hersteloperatie, alhoewel uit onze metingen onder meer dan 300 patiënten wel duidelijk naar voren
komt dat het resultaat van een hercorrectie iets minder positief uitvalt dan na een eerste neuscorrectie. Dit is wereldwijd een algemeen geaccepteerd principe.
Ook voor cosmetische hersteloperaties van de neus kunt u bij dokter Datema terecht in Parkkliniek.