Dokter Datema is één van de weinige KNO-artsen die zich vrijwel dagelijks bezig houdt met hersteloperaties (revisies) van de neus. In het Erasmus MC zijn 6 op de 10 van zijn patiënten al eens elders geopereerd aan de neus. Hersteloperaties vinden vooral plaats om de ademhaling te verbeteren. Vaak betekent dat dan ook een vormverandering van de neus (meestal in positieve zin).
Veel voorkomende problemen die een hersteloperatie moeilijker maken zijn: 1. dat er onderhuids veel verlittekening aanwezig is, 2. dat het kraakbeen van uw neustussenschot, neusrug en neuspunt mogelijk is aangepast of deels is verwijderd en 3. dat er mogelijk kraakbeen uit de oorschelp of de rib nodig is om de neus te herstellen.
Patiënten zijn gemiddeld genomen erg tevreden na de hersteloperatie, alhoewel uit onze metingen onder meer dan 600 patiënten wel duidelijk naar voren komt dat het resultaat van een revisie iets minder positief uitvalt dan na een eerste neuscorrectie. Dit is wereldwijd een algemeen geaccepteerd gegeven. Voor cosmetische hersteloperaties van de neus kunt u bij dokter Datema terecht in Parkkliniek. Wilt u vooral beter ademhalen dan dient u zich door uw eerste operateur of door uw huisarts te laten verwijzen naar het Erasmus MC.