“Ik wil een kleinere neus.” “Ik vind mijn neus te groot voor mijn gezicht” : Dit zijn wellicht de meest voorkomende opmerkingen

van patiënten die in de Parkkliniek komen voor een neuscorrectie. Daarnaast geven patiënten aan niet op de foto te willen

en dan met name niet vanaf de zijkant. “Naar mijn mening erg zonde, want films en foto’s bevatten belangrijke herinneringen voor

later.”

Het is belangrijk dat u weet dat uw zorgen en wensen niet “vreemd” of “raar” zijn. Velen zijn u voorgegaan. Realiseer u wel goed,

dat een neusverkleining (reductie rhinoplastiek) betekent dat je een aanpassing laat doen aan het bot en het kraakbeen van

de neus. Deze weefsels zitten er niet voor niets. Ze geven zowel vorm als steun aan uw neus en door een neuscorrectie verdwijnt

hiervan een deel. Soms kan dit probleemloos, maar er zijn ook neuzen waarbij zonder herstel van deze steunpunten, het resultaat

op lange termijn minder wordt. Een goed voorbeeld is de “inverted-V deformiteit” en een ander voorbeeld is de patiënt die niet

goed meer kan ademhalen. Laat u zich daarom goed informeren en zoek naar een neuscorrectiespecialist met veel ervaring.

Dokter Datema is KNO-arts met een internationale certificering in plastische aangezichtschirurgie. Hij heeft hierdoor veel kennis

en ervaring over cosmetiek en het behoud of verbetering van de neusademhaling. Op basis van meer dan 600 enquêtes die

patiënten de afgelopen zeven jaar hebben ingevuld na een neuscorrectie, blijkt dat de meesten vanaf 3 maanden een stabiel resultaat

aangeven op zowel esthetisch vlak als voor de neusdoorgankelijkheid.

langdurig goed resultaat van neuscorrectie

Links ziet u de gemiddelde scores (witte lijn) voor operatie (T1: 4.0). Vervolgens ziet u de witte lijn verbeteren naar een gemiddelde van 7.6 op 3 maanden na operatie (T2). Dit blijft vrijwel gelijk op 1 jaar na de operatie (T3: 7.5). [bron: www.healthcaremonitor.nl]