Tarieven cosmetische neuscorrecties (2023)

Type operatie Prijs*
Beperkte correctie van de neuspunt of neusrug 5425 euro
Volledige neuscorrectie 6765 euro
Hersteloperatie na eerdere neuscorrectie elders (revisie) 7895 euro
Septumcorrectie (correctie van het neustussenschot om beter te kunnen ademhalen) Kosten betreffen het eigen risico (deze operatie kan alleen plaatsvinden na een verwijzing van uw huisarts of KNO-arts)
Eerste consult** 50 euro

* Onder specifieke voorwaarden wordt een inwendige correctie van de neus (septumcorrectie) om de ademhaling te verbeteren vergoed door uw zorgverzekeraar. De weergegeven kosten zijn inclusief BTW, narcose, dagverblijf en nazorg.

** Deze kosten zijn van toepassing indien u direct een afspraak maakt bij Parkkliniek zonder dat u een verwijzing heeft. Mocht u besluiten een neuscorrectie te ondergaan, dan zullen deze kosten verrekend worden met de tarieven zoals vermeld.