Pre-operatieve situatie (links) en 1 jaar na septorhinoplastiek (rechts)

Wat is een pseudohump / diepe radix?

De overgang van het voorhoofd naar de neusrug kent verschillende vormen. Dit noemen we de nasofrontale overgang. Deze overgang wordt gevormd door het bot van het voorhoofd (os frontale) en het bot van de neusrug (os nasale). Het os nasale is vervolgens verbonden met het kraakbeen van de neusrug (dorsale septum met triangulaire kraakbeentjes). Als het neusbot relatief lager ligt dan de kraakbenige neusrug, dan wordt het profiel verstoord door een bochel. Belangrijk is dat er in een dergelijk geval geen sprake is van een echte hump, maar meer van een drogbeeld veroorzaakt door een diepe radix. We noemen deze deformiteit een pseudohump.

Hoe corrigeren we een pseudohump / diepe radix?

1. externe rhinoplastiek benadering met een gebroken inverted V-incisie en marginale incisies

2a. oogsten van septumkraakbeen om de diepe radix op te hogen met een radix graft (de graft wordt op verschillende plaatsen verticaal ingesneden zodat hij goed buigbaar wordt. De randen moeten glad/gebevelled zijn om zichtbaarheid en voelbaarheid van de graft te voorkomen)

2b. (mijn voorkeur). Oogsten van temporopariëtale fascie van de m. temporalis en deze vullen met kleine blokjes kraakbeen (diced cartilage fascia (DCF) graft), om de radix op te hogen. Deze optie staat modeleren van het juiste volume goed toe en geeft een gladde graft die fraai aansluit bij de overige neusrug.

3. correctie van tiprotatie en projectie met Tongue-in-Groove techniek

* soms is additioneel verlagen van een forse kraakbenige hump nodig. Doe je dit zonder aanpassing van de radix, dan bestaat er een kans op een esthetisch weinig fraai neusprofiel (ski-schans aspect), waarbij de nasofrontale overgang onnatuurlijk wordt.

Unless otherwise specified, these preoperative and postoperative photographs are illustrations of functional rhinoplasty procedures, meaning that the aesthetic outcome was a secondary goal of the surgery. Examples of aesthetic rhinoplasty procedures will soon become available.

© Copyright notice | All patients have given written approval for the publication of their preoperative and  postoperative photographs on this website. It is not allowed to download, store, save, publish or use these photographs without the specific approval of dr. F.R. Datema.