De secundaire neuscorrectie bij enkelzijdige schisis

Vanaf een leeftijd van 18 jaar, komen patiënten met een enkelzijdige schisis in aanmerking voor een secundaire correctie van de neus. Het doel van deze operatie is het verder normaliseren van het kraakbenige en benige neusskelet. De patient mag verwachten dat de neusademhaling verbeterd en dat de neus rechter en meer symmetrisch wordt. Dit is een uitdagende operatie, omdat vrijwel elke structuur van de neus een verandering behoeft. Perfecte symmetrie is vrijwel onmogelijk en de qua ademhaling blijft de niet-schisis zijde van de neus meestal dominant. Desondanks zijn patiënten over het algemeen zeer tevreden met de mate van verbetering van zowel het uiterlijk van de neus als de functie.

Wat is er anders aan de neus van een patiënt met een enkelzijdige schisis?

1. asymmetrie van de neuspunt, waarbij de hemitip aan de schisis kant weinig vorm heeft, vaak minder uit het gezicht treedt en te weinig rotatie heeft (het is alsof dit deel van de neus het gelaat is ingezakt).
3. de neusvleugel aan de schisis kant staat dichter tegen het gelaat en vaak lager dan de gezonde kant. Het volume en de vorm is daarbij minder.
4. het kraakbenige neustussenschot devieert naar de gezonde kant en kan neusverstopping geven door vernauwing van het neusgat. Tevens staat hierdoor de columella scheef. en kan het kraakbenige dorsum scheef staan.
5. het benige neustussenschot devieert naar de schisis kant en heeft vaak een prominente spina septi. [lees verder op: septumcorrectie]6. de neusbodem aan de schisiskant is vaak diep, door afwezigheid van botvolume en een onderbroken orbicularis oris spier. De spina nasalis anterior devieert meestal naar de gezonde kant toe.
7. de benige neuspiramide kan scheef en breed zijn ontwikkeld, of helemaal normaal zijn.
2. het mediale crus alaire aan de schisis kant is korter dan aan de gezondekant, terwijl het lateral crus alaire vaak langer is. De dome is vaak breed.

schisis enkelzijdig frontaal anatomie Datema

figure 1 frontal anatomy unilateral and normal

enkelzijdige schisis anatomie neus Datema

figure 2 basal anatomy unilateral and normal

How to correct the unilateral cleft-lip nose?

1. External rhinoplasty approach

2. Septal correction/reconstruction with medial fixation of the caudal border onto the premaxilla or corrected anterior nasal spine

3. spreadergraft placement to correct loss of middorsal volume on the cleft side adding to symmetry and dorsal septal support

4. dome defining sutures with a LC-steal on the cleft side

5. lateral crural under/overlay to add support and shape of the ala and scroll area

6. tongue in groove to set tipprojection and rotation

7. rimgrafts and capgraft to favor tip contouring, definition and support

8. dorsal contouring with rasping or hump osteotomy

9. osteotomies when indicated (usually only lateral low-low-low and transverse for infraction).

10. inner lining lengthening on cleft side with a v-to-y closure (alternatively composite graft skin-cartilage or buccal mucosa)

11. augmentation of the facial plane underneath the ala on the cleft side using perpendicular plate bone (usually the septal spine)

12. correction of alar inset to symmetrical heights

* Auricular cartilage or rib cartilage might be needed.

** The severity of the unilateral cleft lip nose is very diverse and the final surgical plan needs to be tailored to each individual situation.

 

Pre-operative situation (left) and 1 year following septorhinoplasty (right)

Unless otherwise specified, these preoperative and postoperative photographs are illustrations of functional rhinoplasty procedures, meaning that the aesthetic outcome was a secondary goal of the surgery. Examples of aesthetic rhinoplasty procedures will soon become available.

© Copyright notice | All patients have given written approval for the publication of their preoperative and  postoperative photographs on this website. It is not allowed to download, store, save, publish or use these photographs without the specific approval of dr. F.R. Datema.