Een neuscorrectie wordt helaas niet standaard vergoed vanuit de basisverzekering. Uw medisch specialist zal voorafgaand aan de operatie eerst een aanvraag tot vergoeding moeten indienen. Deze aanvraag wordt vervolgens door een medisch adviseur van uw zorgverzekeraar getoetst. Wanneer de zorgverzekeraar geen toestemming geeft, zijn de kosten van de operatie, volledig voor uw eigen rekening. Is er wel toestemming gegeven, houdt dan rekening met de kosten die binnen uw eigen risico vallen.

Hoe groot is de kans dat mijn neuscorrectie wordt vergoed door de zorgverzekeraar?
Ondanks een zeer zorgvuldige indicatiestelling, die voldoet aan de wettelijke criteria voor vergoeding, werd 6 op de 10 van mijn aanvragen tot vergoeding in 2022 afgewezen. Dat aantal lijkt in 2023 toe te nemen, omdat er nog strengere regelgeving vanuit de zorgverzekeraars is doorgevoerd.

lees ook: Stand wetenschap en praktijk | SKGZ