Ik houd een leeftijdsgrens aan van 18 jaar. Vanaf deze leeftijd is de puberteitsgroeispurt compleet en is het gezicht (en dus ook de neus)
voldoende uitgegroeid voor een permanente correctie. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen beperkte aanpassingen worden
gedaan op een jongere leeftijd. Denk dan bij een ingezakte neus na een groot ongeval of infectie, of aan een neus die zo dicht zit dat door
een open mondademhaling de tanden sterk lijden onder tandplak of andere aanslag.