Value-Based Healthcare rhinologie Erasmus MC

Transparantie in de zorg is een grote wens van overheid (ministerie van VWS), zorgverzekeraars, patiënten en steeds meer artsen. We leven in een tijd dat belanghebbende partijen graag zien welke gezondheidswinst van een bepaalde behandeling mag worden verwacht. De motivatie hiervoor kan sterk uiteen lopen. Patiënten willen bijvoorbeeld geholpen worden in het maken van een keuze tussen specialisten, terwijl zorgverzekeraars doelmatigheid steeds meer gebruiken om eisen aan vergoeding te kunnen stellen. Logischerwijs wordt aan transparantie in de zorg steeds meer aandacht besteed.

Transparantie in de zorg gaat hand-in-hand met de term “Value-Based Healthcare”. Value-Based Healthcare is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van zorgkosten.

Voor neuscorrecties is het bovengemiddeld lastig om de waarde van zorg voor de patiënt te meten. Dit heeft meerdere oorzaken:

  1. Een neuscorrectie is geen specifieke ingreep, maar een combinatie van specifieke operatieve technieken. Omdat de bouw van de neus en de noodzakelijke correcties per patiënt verschillen, kun je niet zeggen dat iedere patiënt die een neuscorrectie heeft ondergaan, dezelfde operatie heeft gehad. Deze “intrinsieke heterogeniteit” maakt het heel erg moeilijk om de neuscorrectie als één specifieke operatie te beoordelen.
  2. Er zijn meerdere operatieve technieken om eenzelfde probleem te verhelpen. De keuze voor de gebruikte techniek is afhankelijk van de specialist. Met andere woorden, er is ook nog eens variatie binnen operaties die hetzelfde doel hebben.
  3. Er is geen internationale overeenstemming over de waarde van objectieve meetinstrumenten bij neuscorrecties. We varen hiervoor momenteel op het (subjectieve) oordeel van de patiënt. Er zijn diverse factoren die een invloed op dit oordeel kunnen hebben, die niet perse met de ingreep of de behandelend specialist te maken hebben (de zogenoemde confounding factors).
  4. Het doel van een neuscorrectie kan verschillen (bijvoorbeeld esthetisch, ter correctie van neusverstopping, ter correctie van een ernstige misvorming, ter correctie van een aangeboren afwijking, of een combinatie). Deze patiëntgroepen en operaties zijn dusdanig verschillend dat je ze het beste apart kunt analyseren.
  5. Diverse patiëntgebonden kenmerken kunnen bijdragen aan een beperking in de mogelijkheden van een neuscorrectie. Het is niet zo dat iedereen na een operatie dezelfde “perfecte”neus krijgt. Tenzij verwachtingen goed worden gemanaged door de specialist kan dit invloed hebben op de waardering van het eindresultaat.
  6. Niet iedere neusspecialist meet zijn uitkomsten. Diegenen die dat wel doen hebben verschillende manieren. Zolang er geen (inter)nationale overeenstemming wordt bereikt over de manier waarop we het effect van een neusoperatie gaan meten, is onderling vergelijk niet mogelijk. Ook hindert dit de mogelijkheid tot samenvoegen van vergelijkbare patiëntgroepen om effecten nog beter te kunnen meten.

De werkgroep “Value-Based Healthcare rhinologie” van het Erasmus MC werkt inmiddels 6 jaar aan een manier om transparantie in de zorg te optimaliseren. Specifiek voor de neuscorrectie, de neustussenschotcorrectie en de secundaire neuscorrectie bij schisis is er door dokter Datema een zorgmonitor ontwikkeld. Met gebruik van gevalideerde vragenlijsten over neusvorm en neusverstopping, geven patiënten een getalsmatige waardering aan het behaalde resultaat. Deze gegevens worden automatisch geanalyseerd en de resultaten gepresenteerd op een hiervoor geprogrammeerd dashboard. Dit dashboard is makkelijk te begrijpen door artsen, patiënten en derden die zijn geïnteresseerd in transparantie in de zorg. Kijk hier voor een online demonstratie van het dashboard. Diverse publicaties van onze werkgroep vindt u hier.

Heeft u verdere vragen over de neuscorrectie? Maak dan een vrijblijvende afspraak in de Parkkliniek of laat u in geval van ernstige misvorming of neusverstopping door uw huisarts verwijzen naar het Erasmus MC. Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier.